Kies een taal: English • Nederlands
InloggenRegistreer u als een nieuwe gebruikerContact

Home


In verband met de privacy zijn de gegevens van levende personen in het geheel niet zichtbaar op de site,
ook niet door een verwijzing zoals "afgeschermd".
Voor privé-gebruik (zoals familie of stamboomonderzoek) mogen de gegevens van levende personen worden gedeeld.
Registreer u daarom als nieuwe gebruiker en ontvang een "familie-account".
   

- o -

Dit verhaal begint in Nederland in het voorjaar van 1797, als ene Blaise Maurice Poirot (dan 31 jaar oud), een Frans militair en secretaris van de commandant van Gorinchem, een ralatie krijgt met E.C.C.A. (Anna) van Berch Eijck als zij 16 jaar oud is.
Blaise is geboren in Paris, en hij is een zoon van Blaise Jean Baptiste Poirot en Marie Jeane Francoise Le Roux.
Vader Blaise Jean en twee (?) broers wonen in december 1792 op de Rue de la Vieille Monnoye 31 te Parijs.
(Deze wijk is rond 1855 gesloopt voor de aanleg van de Boulevard de Sébastopol). Vader Blaise Jean laat in 1792 op zijn nieuwe identiteitskaart) noteren dat hij rond 1734 is geboren in Giromagny, een dorpje in de Elzas.(http://www.giromagny.fr/) Ook nu nog is Poirot in het district Haute-Rhin een veel voorkomende naam. 
 

In Gorinchem is Hermanus van Berch Eijck (1744 - 1801) eigenaar van een pand aan de oostzijde van de Hoogstraat (thans nr. 7) in Gorinchem. Het zijn inmiddels wat oudere "royale koopmanspanden”. Kennelijk woont zijn vrouw Johanna Swaen (van Poederooijen) daar in 1795 (ten tijde van de Franse inval) alleen met haar dochter, want in 1792 en 1797 zijn haar zoons (oud 24 en 26 jaar), en in 1801 haar man, als planters in respectievelijk Mahaïcas en Rio Demerary (Brits Guyana) overleden.

 

Een verklaring voor dit alleen-wonen kan gezocht worden in de nauwe familieband de Berch Eijck's sinds 1737 hebben met deze kolonie. Hermanus is geboren in Essequibo en in het jaar van zijn huwelijk (1767) reist hij naar Poederoijen, waarvan zijn schoonvader dan vrijheer is. Vast staat dat meerdere familieleden daar vooraanstaande posten hebben bekleed. Hermanus zou in juni 1785 terug gereisd zijn naar Rio Demerary. Hij kreeg permissie om lid te blijven van het stadsbestuur, tot de Franse inval (in 1795) dat eindelijk ongedaan maakte. Al die jaren had men gedaan of hij 'niet absent' was en vanuit Demerary het welzijn van Gorcum kon dienen. 

Mischien is de terugreis naar de West bespoedigd door de onzekere politieke situatie in de Nederlanden, in relatie tot de bestuurlijke functies die H.J. van Berch Eijck heeft vervuld. In 1777 zat hij in de Raad van Gorinchem en in 1788 heeft hij een functie in “De Nieuwe Vroedschap”. In de provisionele regering van 1795 komt hij zoals gezegd, niet voor. Is hij in 1787 in ongenade gevallen (was hij "fout"?) tijdens de korte revolutie van de patriotten tegen Prins Willem V? Heeft Hermanus geprobeerd om in zuid amerika een nieuw leven voor zijn gezin voor te bereiden? Waren er andere redenen waarom hij liever in zuid amerika woonde? Een slecht huwelijk?

Hoe het ook zij, al vóór de Franse inval van 1795 woonden "de mannen uit het gezin" in West-Indië. 

 

Wellicht heeft vrouwe van Berch Eijck (gedwongen) inkwartiering gehad, zoals zo velen in de tijd in Gorinchem. Op enigerlei wijze heeft haar 16-jarige dochter in maart 1797 een relatie gekregen met “een franschman”, Blaise Maurice Poirot. Voor de familie waarschijnlijk een pijnlijke zaak omdat naast de politieke tegenstelling, de familie Nederlands-hervormd is en de aanstaande schoonzoon Rooms Katholiek en hij ....
twee maal zo oud is als Anna.

 

Dat zelfde jaar al, op 10 september 1797 trouwt het stel in Gorinchem en trekt het in bij de schoonmoeder. Drie maanden later, op 22 december 1797 wordt hun dochter Maria geboren. In 1801 overlijdt zoals gezegd Hermanus van Berch Eijck als planter in Rio Demerary. Korte tijd later, ergens rond 1802, verhuist het gezin Poirot (inmiddels met drie [nog levende] kinderen) en "Oma Johanna" (de schoonmoeder van Blaise), naar Poederoyen.

Waarschijnlijk woont men dus op de Heerlijkheid (het landgoed) Poederooyen, dat dan beheerd wordt door achterneef Johan Aleijdus Swaen. Deze voert echter zo'n slecht beheer over de Heerlijkheid, dat hij dit in 1805 moet verkopen en in 1811 overdragen aan generaal Jan Elias Rom.

  

Op 30 november 1813 landt prins Willem III te Scheveningen. De prins zal als soeverein vorst over Nederland, België en Luxemburg regeren. Blaise blijft in 1814 (oud 49-jaar en met dán 8 kinderen) in Nederland achter als de Fransen het land verlaten en later, in 1815 bij Waterloo verslagen worden. De Prins van Oranje bleek niet van plan om zijn oude tegenstanders, die met de vijand hadden geheuld, te straffen. Hij trof een inmiddels uitstekend georganiseerde ambtelijk apparaat aan. De oude oranjemannen uit 1795 krijgen hun ambtelijke functies dan ook niet terug. Vorst Willem handhaafde (of benoemde) ervaren personen die veelal een ‘verdacht’ verleden achter de rug hadden.

 

Maar hoe slaagde Blaise (als oud militair) er in om in zijn onderhoud te voorzien nadat hij het leger had verlaten? In mei 1800 noemt Blaise Maurice zich nog “secretaris van de commandant van Gorinchem”. Bij de doop van zijn achtste kind, in november 1812, noemt Blijcius Mauritz (zoals hij zich nu noemt) zich “oud-militair”.
Vanaf 1818 wordt hij benoemd als “winkelier” en “particulier”. 

 

Op 23 oktober 1816 verhuist het gezin met acht kinderen van Poederooyen naar Heusden alwaar nog vier kinderen geboren worden. Men vestigde zich aan de Vischmarkt 92 en later op Wijsch Einde 96.

 

Er heerst weinig voorspoed in Huize Poirot. In 1821 krijgt hun eerste dochter een onecht kind, genaamd Mathijs Poirot (!). Zoon Jan gaat jong uit huis en gaat bij zijn oom J. Swaen, inwonen. In 1828 verwekt zoon Maurits een onecht kind bij Henriëtte Corbussier. Vanaf 1830 kan men de huur niet meer betalen. Twee dochters zijn chronisch ziek en niet tot werken in staat. Vanaf 1835 is de familie financieel geheel aan lagere wal. Anna van Berch - Eijck schrijft (dus onder haar eigen naam) in deze 27 jaar maar liefst 160 bedelbrieven aan het koninklijk huis. Zij ontvangt in die jaren ten minste 3.615 guldens van de drie koningen.

In 1842 overlijdt Blaise (76) en in 1862 overlijdt uiteindelijk Anna (82) te Heusden. Uit het huwelijk, dat 44 jaar mocht duren, zijn dan twaalf kinderen geboren.

  

 

Jan Christiaan Poirot en Johanna Oltjens, rond 1840.

 

Het zesde kind, Jan Christiaan (1806 -1867) wordt broodbakker te Mijdrecht, en wordt de tweede stamvader van de Nederlandse Poirots. Jan Christiaan is grootgebracht op villa Zwanenburg te Ouderkerk aan de Amstel bij zij oom J. Swaen. Op 16 jarige leeftijd heeft Jan Christiaan het buitenverblijf echter moeten verlaten en is broodbakker te Amstelveen geworden. Dit omdat zijn oom (net als opa van Berch Eijck) naar Rio Demerarij (nu Brits Guyana) is vertrokken. Op 24-jarige leeftijd (28 april 1832) trouwt hij met Johanna Oltjens. Het stel woont lang in Uithoorn en later (na 1840) iets verder op, in Mijdrecht en krijgt tien kinderen.

 

Van hun tweede kind, Karel, leven nu alleen nog (achter) kleindochters. Van het tiende kind, Jacobus Philippus, leeft een (achter) kleinzoon (met dochter) in Engeland. De derde zoon Mauritz Johannes (8 oktober 1836 - 8 april 1888) werd meester-broodbakker in Rijsoord. Hij krijgt samen met Johanna de Rue vijf, en vervolgens met Jannigje Plaisir nog eens zes kinderen. Hiermee wordt Mauritz de derde stamvader van de (mannelijke) Poirot's in Nederland.

 

 

Christiaan Jan Poirot en Maria Boele

 

Zijn negende zoon namelijk, Christiaan Jan (4 januari 1885 - 3 april 1948) wordt broodbakkersknecht in Nieuw-Lekkerland. Hij krijgt samen met Maria Boele (13 september 1887 - 20 augustus 1977) tien kinderen en is daar mee de betovergrootvader van de huidige (sinds 2001: zevende) generatie Poirots.

 

 

Het bovenstaande stamboomonderzoek is merendeels gedaan door Dhr. Han Veraar .

Hem komt alle eer toe voor deze veelheid aan gegevens die zijn verzameld.

Complimenten…

  

 

Arne Poirot

 

 

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman